1

 

Klachtenregeling Bevalcentrum Oost (BCO)

Bent u niet (helemaal) tevreden? Blijf er niet mee rondlopen!

Het is belangrijk dat u zich prettig en veilig voelt in ons centrum. Daarom doen we er alles aan om u en uw partner goed te begeleiden.

Zit u met vragen? Met twijfels? Bent u ergens ontevreden over? Vertel het ons dan. Liefst zo snel mogelijk, maar óók als u er al een tijdje mee rondloopt. Dan praten we er samen over, en proberen we er iets aan te doen. We gaan graag met u in gesprek.

Klachtenprocedure
Klachten over Bevalcentrum Oost kunt u telefonisch bespreken of schriftelijk indienen bij ons. Per telefoon: 020-510 84 15. Vraag naar Janneke Langeveld. Per mail: Info@bcw.evaa.nl t.a.v. Mw. J. F. Langeveld.
Per post: Bevalcentrum Oost, t.a.v. Mw. J. F. Langeveld, Oosterpark 9,1091AC Amsterdam.

In de regel sturen wij binnen 5 werkdagen een bevestiging van de klacht aan de klager.

U kunt er op rekenen dat wij uw klacht serieus nemen en dat we vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. Wij registreren klachten en verwerken gegevens anoniem. Uw klacht vormt daarmee een belangrijk hulpmiddel ter verbetering van de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening.

Komen we er samen niet uit? Klachtenloket Zorg
Bent u niet tevreden over een klachtafhandeling door Bevalcentrum Oost? Dan kunt u uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.

Nog niet tevreden? Geschillencommissie
U kunt uw klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op: www.degeschillencommissiezorg.nl

Klacht over de kraamverzorgende
Indien u een klacht heeft over de assistentie van de kraamverzorgende bij de bevalling, wendt u dan tot de manager van Bevalcentrum Oost, Mw. J.F. Langeveld. Het kan zijn dat de zorg waarover u een klacht heeft,  geboden is door een kraamverzorgende van een andere organisatie. Dan zorgen wij ervoor dat uw klacht door die organisatie in behandeling wordt genomen.

Klacht over de verloskundige
Wanneer u een klacht heeft over de verloskundige die uw bevalling heeft begeleidt, bespreekt u dat eerst met de verloskundige of de praktijk zelf. Komt er u er samen niet uit? Dan kunt u contact opnemen met de Geschilleninstantie Verloskunde. Uw verloskundige moet aangesloten zijn bij de Geschilleninstantie Verloskunde en/of een andere klachtenfunctionaris/ geschilleninstantie. www.geschilleninstantieverloskunde.nl

Privacybeleid
BCO gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. De wijze waarop zij omgaat met de privacy van betrokkenen is vastgelegd in het Privacyreglement. In dit reglement laat BCO zien op welke manier zij dagelijks omgaat met persoonsgegevens en privacy, en wat er wettelijk wel en niet verantwoord is.