Tien verloskundigenpraktijken in Amsterdam-West besloten in 2006 de regie over de poliklinische bevallingen in eigen hand te nemen. Ze vonden het belangrijk om een beter alternatief te bieden voor een poliklinische bevalling die meer aansluit bij de intieme en geborgen sfeer van thuis.

In deze visie vonden zij een partner in het Sint Lucas Andreas ziekenhuis, het huidige OLVG locatie West, in Amsterdam en in januari 2007 werd het Bevalcentrum West geopend.

Bevalcentrum West is gehuisvest op de tweede verdieping van het OLVG locatie West en huurt de ruimte van het ziekenhuis.

In het Bevalcentrum West hebben de verloskundigen de verloskamers naar eigen inzicht en kennis ingericht. Hierdoor kunnen vrouwen nu bevallen in een zelfde intieme, geborgen sfeer als thuis met extra faciliteiten om toch normaal te kunnen baren.

Op 28 maart 2024 is Bevalcentrum West met de afdeling verloskunde van het OLVG meeverhuisd naar OLVG Oost en gevestigd op de tweede verdieping bij het Anna Paviljoen. De sfeer is, net als in West, zo huiselijk mogelijk en ook onze werkwijze is niet gewijzigd.