Bevalcentrum Oost is een opleidingsplek voor verloskundigen en kraamverzorgenden in opleiding. Dit betekent dat er aan u gevraagd kan worden of er een student bij de bevalling mag zijn. U mag altijd weigeren, maar we stellen het zeer op prijs als u toestemming geeft en de studenten in de gelegenheid stelt om te leren. De verloskundigen en kraamverzorgenden in opleiding hebben weinig mogelijkheden om te leren assisteren bij een baring. Om ook in de toekomst goede zorg te kunnen leveren is het belangrijk dat studenten tijdens hun opleiding voldoende ervaring opdoen.. U kunt daar bij helpen!

Sinds 25-08-2015 zijn wij een erkend leerbedrijf voor kraamverzorgenden. Dit wordt toegekend door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

Leerling kraamverzorgenden
De kraamverzorgenden in opleiding leren het vak door met een  vaste medewerker van het BCO mee te lopen. Als ze in staat zijn zelfstandig een bevalling te assisteren is de stage in het Bevalcentrum afgerond.

Student verloskundigen
Verloskundigen in opleiding lopen stage bij een verloskundige in de wijk of in Bevalcentrum Oost. Zij staan dan een aantal dagen en nachten op wacht voor bevallingen. Zij zullen in hun wachtdienst aan uw verloskundige vragen of ze mogen assisteren bij uw bevalling. De verloskundige zal altijd eerst aan u toestemming vragen.