Privacybeleid

Binnen Bevalcentrum Oost (BCO) wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van cliënten, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld bij de cliënten voor het goed uitvoeren van de voorkomende werkzaamheden en (wettelijke)zorgtaken. De cliënt en medewerker moeten erop kunnen vertrouwen dat BCO zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat.

In deze tijd gaat ook BCO mee met nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een verdere digitalisering van de administratie van zorg stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy.

BCO is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen te nemen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole. Het bestuur en management spelen een cruciale rol bij het waarborgen van privacy. BCO geeft middels dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van BCO. Dit privacybeleid van BCO is in lijn met het algemene beleid van BCO en de relevante lokale, regionale, nationale en Europese wet- en regelgeving.

Download het complete Privacyreglement van BCO