Klachtenregeling binnen Bevalcentrum West (BCW)

 

Bent u niet (helemaal) tevreden? Blijf er niet mee rondlopen!

Het is belangrijk dat u zich prettig en veilig voelt in ons centrum. Daarom doen we er alles aan om u en uw partner goed te begeleiden.

 

Zit u met vragen? Met twijfels? Bent u ergens ontevreden over? Vertel het ons dan. Liefst zo snel mogelijk, maar óók als u er al een tijdje mee rondloopt. Dan praten we er samen over, en proberen we er snel iets aan te doen.

 

We maken graag een afspraak voor een gesprek.
Als u een klacht heeft kunt u dit telefonisch of per email kenbaar maken:

Telefoon: 020-510 84 15 vraag naar Janneke Langeveld
Email: info@bcw.evaa.nl

 

In sommige situaties kan het goed zijn om een ‘bemiddelaar’ om hulp te vragen. Dat is iemand die er voor opgeleid is ons te helpen om samen een oplossing te zoeken. Voor het inschakelen van een bemiddelaar vragen wij u altijd eerst contact te leggen met Bevalcentrum West.

 

Voor een onafhankelijk oordeel: de klachtencommissie
Misschien heeft u na een gesprek met ons behoefte aan een onafhankelijk oordeel. In dat geval kunt u een klachtencommissie inschakelen. Deze onderzoekt en beoordeelt of uw klacht gegrond is.

 

U kunt terecht bij een van de klachtencommissies waar wij bij aangesloten zijn:

  • De klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen (KNOV) voor aan verloskundige zorg gerelateerde klachten: www.knov.nl

 

Verloskundigen die uw bevalling begeleiden hebben een eigen klachtencommissie. De verloskundigen maken het bestaan van deze regeling in hun eigen praktijk kenbaar aan hun cliënten. Voor klachten over het begeleiden van de bevalling in BCW kunt u zich wenden tot de klachtenregeling van de verloskundige, dit is de klachtenregeling van de KNOV.

 

Indien u een klacht heeft over de assistentie door de kraamverzorgende kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van het kraamcentrum, dit is de geschillencommissie waar het kraamcentrum van het betreffende kraamverzorgende bij aangesloten is.

  • Voor overige klachten kunt u terecht bij de klachtencommissie van Bevalcentrum west.

 

Het BCW is aangesloten bij Geschillencommissie Zorg Algemeen.

Klachten kunt u schriftelijk indienen bij de klachtencommissie. De klacht kan per email info@bcw.evaa.nl tav Mw. J. Langeveld, of per post verstuurd worden( klachtencommissie BCW, Jan Tooropstraat 164 1061AE Amsterdam tav Mw. J. Langeveld). In de regel stuurt de commissie binnen 5 werkdagen een bevestiging van de klacht aan de klager.