Bevalcentrum Oost is een opleidingsplek voor verloskundigen en kraamverzorgenden in opleiding. Dit betekent dat er aan u gevraagd kan worden of er een student bij de bevalling mag zijn. U mag altijd weigeren, maar we stellen het zeer op prijs als u toestemming geeft en de studenten in de gelegenheid stelt om te leren. De verloskundigen en kraamverzorgenden in opleiding hebben weinig mogelijkheden om te leren assisteren bij een baring. Om ook in de toekomst goede zorg te kunnen leveren is het belangrijk dat studenten tijdens hun opleiding voldoende ervaring opdoen.. U kunt daar bij helpen!

Sinds 25-08-2015 zijn wij een erkend leerbedrijf voor kraamverzorgenden. Dit wordt toegekend door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

Maternity nurses-in-training

Maternity nurses-in-training learn by observation of the permanent employees. If they are able to independently assist at childbirth, their internship is completed.

Student midwifes

Student midwives have an internship in the obstetrical practice of a midwife but also independently at our birthing center Bevalcentrum Oost. During their internship, they are on call for a number of nights and days and await the opportunity to be present at childbirths. During their guard duty, they will ask your midwife to assist in child birth. The midwife will always your permission first.